Privacybeleid

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via WonenWonen.nl op enigerlei wijze te kopiëren en/of te verspreiden.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van WonenWonen.nl, is het mogelijk dat de informatie die op WonenWonen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op WonenWonen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van WonenWonen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om WonenWonen.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van WonenWonen.nl verkregen is. WonenWonen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via WonenWonen.nl verkregen informatie en of gegevens. De informatie op WonenWonen.nl wordt continue aangevuld en eventuele veranderingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

privacybeleid wonenwonen

WonenWonen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan WonenWonen.nl verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Gebruik cookies
WonenWonen.nl maakt gebruik van cookies die essentieel zijn om de website goed te laten functioneren en het gebruik van de website en/of diensten vergemakkelijkt. Daarnaast verzamelen wij met behulp van cookies informatie over het gebruik van onze website. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. De cookies identificeren alleen computers. Ze worden dus niet gebruikt om personen te herkennen. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze webbezoekers.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google Adwords
Onze website maakt ook gebruik van Google Adwords voor het bijhouden van conversies. Deze cookies worden alleen in uw browser geplaatst wanneer u op een advertentie klikt die wordt weergegeven in Google. De cookie geeft weer dat u op de advertentie heeft geklikt en naar onze webpagina bent gegaan. Deze cookies verlopen na 30 dagen en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Share buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Met die codes worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees u het privacybeleid van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Cookies verwijderen 
U kunt het gebruik van onze cookies weigeren door in uw webbrowser in te stellen dat u alle of slechts bepaalde cookies wilt weigeren. Wel willen we u er op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet van alle mogelijkheden van de website gebruikt kunt maken en sommige onderdelen van de site niet beschikbaar zullen zijn. Als u de cookie voor Google Analytics wilt uitschakelen, kunt u de cookies per geval afwijzen (uw browser geeft aan wanneer er een cookie wordt verzonden). Naast het afwijzen van cookies kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt. Als u conversiecookies van Google Adwords wilt uitschakelen, kunt u in uw browser instellen dat cookies van het domein ‘googleadservices.com’ moeten worden geblokkeerd.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Niet verantwoordelijk voor websites van derden
Op het gebruik van websites van derden kan een ander privacybeleid van toepassing zijn. Het hier omschreven privacybeleid heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die via de website of dienstverlening van WonenWonen.nl zijn verkregen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites van de derden. 

Wijzigingen privacybeleid
Met het bezoeken van onze website stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. U leest hier altijd de meest recente versie. Indien u een vraag heeft over het privacybeleid van WonenWonen.nl, kunt u een e-mail sturen naar info@WonenWonen.nl.

Meer informatie
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
www.cookierecht.nl

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Gebruik antwoordformulier

Bij WonenWonen.nl doen wij ons best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en is het voor ons belangrijk dat u zich bij het bezoeken van onze internetsite prettig voelt. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, evenals uw e-mailadres, kunnen door ons gebruikt worden voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Tevens kan WonenWonen.nl besluiten om uw gegevens ter beschikking te stellen aan bedrijven waarvan wij vinden dat zij u aantrekkelijke aanbiedingen kunnen doen.

Op elk gewenst moment kunt u kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven staan vermeld, via de onderstaande communicatiekanalen. WonenWonen.nl streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen past WonenWonen.nl technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe.

U heeft, wanner u dit wenst, de mogelijkheid om zich tot WonenWonen.nl te wenden met het verzoek u mede te delen of uw betreffende gegevens in een bestand zijn opgenomen en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen 20 werkdagen na ontvangst van dit verzoek zal WonenWonen.nl u de gewenste informatie verschaffen. Hieraan kunnen voor u kosten verbonden zijn. U kunt te allen tijde verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

De mogelijkheid bestaat dat uw persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid en in opdracht van WonenWonen.nl door een derde partij worden verwerkt. WonenWonen.nl draagt er zorg voor dat deze derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de registratie van uw persoonsgegevens. Daarnaast ziet WonenWonen.nl erop toe dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit reglement staan omschreven.

Door informatie aan te vragen via onze site of via ons blad of door gebruik te maken van de producten en diensten van WonenWonen.nl stemt u als bezoeker, geïnteresseerde of klant in met de voorwaarden en bepalingen van dit privacyreglement.

WonenWonen.nl streeft steeds naar unieke adresseerbaarheid. Hiervoor vraagt zij u uw gegevens naar waarheid te verstrekken. Wanneer u uw gegevens niet naar waarheid verstrekt, kan WonenWonen.nl niet instaan voor de kwaliteit van haar dienstverlening.

Heeft u vragen over het privacyreglement, dan kunt u contact opnemen met:

WonenWonen.nl, Postbus 173, 5100 AD Dongen
Telefoon: 0162-38 77 77
E-mail: info@wonenwonen.nl  

 

FACEBOOKWINACTIE

WonenWonen.nl organiseerd regelmatig leuke winacties op o.a. Facebook en Twitter

1. Regelmatig kunt u prijzen winnen op het gebied van wonen, tuinieren, lifestyle en veel meer.

2. Door onze Fanpagina te liken en uw naam en e-mailadres in te vullen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

3. Er worden regelmatig prijzen verloot. De winnaar krijgt per e-mail een bericht.

4. Een contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk.

5. Over de uitkomsten van deze wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Wonenwonen.nl handelt met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen

7. Uw e-mailadres wordt niet verkocht aan derde partijen.