Vision kast

Van Pastoe naar Arco

Zoals velen van uweten,hebbenwij-Pierre Mazairac en KarelBoonzaaijer-in 1984,het modulairekastprogramma Vision voordegerenommeerde meubelfabriekPastoe ontworpenenmetdezeeenlicentieovereenkomst gesloten.Gedurendede daaropvolgendeperiode van 40 jaar,is ons ontwerpuitgegroeid tot een internationaal succes.

Nahetfaillissementvan Pastoeditvoorjaar,ishet merkPastoein handen vaneen nieuweeigenaar(Pastoe Furniture)gekomen,echter zonder de licentierechten van ons authentieke Visionkastontwerp.Deproductie en verkooprechtendaarvan,hebben wij al ruim voor het faillissement teruggenomen.Wij, Pierre en Karel,hebben na gedegen onderzoek besloten om de licentierechtenvan onsVisionkastontwerp aan een ander,gerenommeerd en kwalitatiefvoortreffelijkbedrijftoe te vertrouwen.Wehebbendaarbijbewust gekozen voormeubelfabriekArco uit Winterswijk, eenbijzonder en uniekfamiliebedrijf dat zelf produceert met een historie die meer dan 120 jaar teruggaat.Hun visie, vakmanschap,ambitie,moed en vooral de liefde voor oorspronkelijke vormgeving, geeft onsvertrouwen datonsVision kastontwerpbij Arcoin goede handen is.Wij zijn ervanovertuigddat deze fantastische partner,Arco, een nieuw elanzalgevenaanonsVisionkastconcept. Wezijn erergblij meeen zullenuzekerop de hoogtehouden van verdere ontwikkelingen.

Een goed advies is goud waard

Alles voor een tevreden klant! Een erkend 5-sterrenspecialist wil u niet slechts een product of dienst verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Hierdoor weet u zeker dat u bij een winkel aanklopt waar de mensen tot het uiterste gaan om u 100% tevreden te stellen.

Vind uw 5-Sterrenspecialist

Interessante artikelen

Gratis meer informatie over Kasten?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Een goed advies is goud waard

Wanneer u zeker wilt zijn van een goed advies, informeer dan bij een 5-sterrenspecialist.

Vind uw 5-Sterrenspecialist